Narzędzia marketingowe w warsztacie samochodowym. Podręcznik 2

195,30 

Kategoria:

Opis

Uwaga: ostatnie sztuki!

„Narzędzia marketingowe w warsztacie samochodowym. Podręcznik 2” to książka, która zastępuje wydawnictwo z 2006 roku pt. „Jak zdobyć i utrzymać klienta w warsztacie samochodowym. Podręcznik marketingu serwisowego”. Po co drugi podręcznik? Główny powód jest banalny: wyczerpał się nakład tej pierwszej książki omawiającej kompleksowo zagadnienia marketingowe w serwisie sa­mochodowym. Od 2006 roku pojawiło się sporo nowych informacji i przykła­dów z rynku. Są one już zawarte w „Narzędziach marketingowych…” a niektóre z poruszanych wcześniej zagadnień przedstawione są w nowy bądź szerszy sposób. W tym podręczniku znajdzie również Czytelnik treści książek wydanych przez Motomarketing.pl w latach 2006-2010 (jest to zaznaczone na okładce), oczywiście odpowiednio zredagowane i uporządkowane.

Co w książce?

Pierwsza część to swe­go rodzaju wstęp opisujący podstawy marketingu oraz specyfikę usług serwisowych, zagadnienie wizerunku warsztatu i inne niż promocja narzędzia marketingowe: produkty i usługi w serwisie, ceny oraz jakość obsługi. Druga część to opis wykorzystania narzędzi promocji firmy, takich jak promocja sprze­daży, reklama, marketing bezpośredni, merchan­dising, sprzedaż w trakcie właściwego procesu obsługi oraz public rela­tions. W tych rozdziałach opisano jed­nocześnie, w jaki sposób należy budować komunikat marketingowy dla klienta w re­klamie, li­ście, ulotce, ekspozycji, sprzedaży podczas ob­sługi. Część trzecia to swego rodzaju podsumowanie. Jest rozdział o marke­tingu we­wnętrznym, czyli ludziach w usługach. Jest część książki nt. budowania lojalności i wreszcie o sposobach pomiaru efektów podejmowanych działań.

Podręcznik jest przeznaczony dla zarządzających i pracowników autory­zowanych stacji obsługi oraz niezależnych warsztatów. Również dla pracowników firm, które organizują sieci serwisów lub współpra­cują z warsztatami.

Stosuj podręcznik, poznaj korzyści:

  • oszczędzaj pieniądze potencjalnie marnotrawione na niewłaściwy dobór lub wykorzystanie mediów, za pośrednictwem których serwis komunikuje się z klientem,
  • stwórz przewagę nad konkurencją dzięki zrozumieniu prawdziwej specyfiki usług,
  • usatysfakcjonuj klienta dzięki lepszej obsłudze oraz umiejętności dobrania właściwej dla niego oferty,
  • miej spokojną głowę dzięki pozbyciu się niepotrzebnych wątpliwości przy podejmowaniu decyzji marketingowych i organizacyjnych.

Statystyka podręcznika

Redakcja: Maciej Matczak
Wydawca: Motomarketing.pl
Liczba stron: 400
Liczba rozdziałów: 15
Rok wydania: 2011
Format: 230,5 x 160,5 cm
Język: polski
ISBN: 978-83-924119-6-3

Partnerem podręcznika jest Firma Integra Software.

Spis treści

Autorzy i wydawca nie biorą odpowiedzialności za wykorzystanie przez Czytelników informacji zawartych w książce, za efekty ich wykorzystania, jak również za ewentualne szkody wynikłe z powodu ich stosowania. Osiągnięcie sukcesu w marketingu serwisu zależy od wielu czynników (np. uwarunkowań lokalnego rynku, sposobu prowadzenia biznesu, motywacji pracowników itp.), których autorzy i wydawca nie mogą zawsze kontrolować.

Show Buttons
Hide Buttons