Ukazała się nowa książka wydana przez Motomarketing.pl, pt. „Vademecum szefa serwisu motoryzacyjnego”, autorstwa Macieja Brzezińskiego. Poniżej prezentujemy jej fragment.

To pozycja dla właścicieli niewielkich serwisów motoryzacyjnych, dla szefów małych oraz średnich warsztatów autoryzowanych i niezależnych, a także dla osób, które na co dzień nie zajmują się zarządzaniem warsztatem, lecz ze względu na swoje stanowisko nadzorują pracę szefów serwisów.

Formalnie jest to wydanie drugie, zmienione oraz poprawione, ale nie dajcie się zwieść pozorom! To książka, której premiera miała miejsce w 2021 roku. Wcześniej nie mieliśmy jej w swojej ofercie, nie jest to więc aktualizacja żadnej naszej dotychczasowej publikacji.

Sprawdź spis treści – kliknij tutaj.

Fragment książki

Poniżej prezentujemy fragment podrozdziału pt. „Wskaźniki czasu pracy”. Owocnej lektury!

Efektywność serwisu (czasami określana jeszcze jako – wydajność) to stosunek liczby godzin sprzedanych do liczby godzin obecności w pracy pracowników produktywnych, co można zapisać wzorem:

E = Hs / Ho

Przykład cd.: Ponieważ w serwisie nie ma rejestratora czasu pracy, liczbę godzin obecności pracowników można stwierdzić na podstawie listy obecności. Jeżeli w serwisie panuje poprawna dyscyplina pracy, pracownicy nie spóźniają się i nie kończą pracy wcześniej, to można przyjąć, że czas dostępny do świadczenia usług jest równy czasowi obecności. Szef serwisu, znając swój serwis i swoich pracowników może zdecydować się, ewentualnie, na zastosowanie współczynnika w wymiarze 0,9 lub podobnym, stosowanego do wzoru jako godziny obecności. Wówczas zamiast 1.440, liczba godzin obecności wyniosłaby 1.296 godzin.

Godziny sprzedane (Hs) to te godziny, za które zapłacił klient. W serwisach blacharsko-lakierniczych liczba tych godzin to suma godzin robocizny z kosztorysów wykonawczych serwisu, sporządzonych w jednym z systemów kosztorysowania (Audatex, Eurotax, DAT). W serwisach mechanicznych lub oponiarsko-mechanicznych liczba tych godzin to wartość odczytana z systemu IT używanego w serwisie. Jeśli w serwisie nie jest wykorzystywany żaden system informatyczny pozwalający ewidencjonować, między innymi, wartość godzin sprzedanych, to właściwe obliczenie liczby godzin sprzedanych będzie trudne, a w niektórych przypadkach niemal niemożliwe. Załóżmy jednak, że w tym przypadku mamy możliwość policzenia liczby godzin sprzedanych i w skali analizowanego miesiąca wyniosła ona 1.089. Po podstawieniu do wzoru E = Hs / Ho otrzymamy wynik 0,75625. Efektywność pracy serwisu wynosi zatem 75,6%, co nie jest wielkością za małą, ale i nie stanowi powodu do popadania w zachwyt. Można przypuszczać, że rezerwy proste stanowią w tym serwisie około 10%-15%. Rezerwy proste to te, które można uruchomić, poprawiając organizację i dyscyplinę pracy.

Można, chociaż stosuje się to o wiele rzadziej, wykorzystać tę zależność do oceny pracy konkretnego pracownika. Porównać wówczas należy liczby godzin sprzedanych przez konkretnego pracownika w stosunku do liczby godzin jego obecności w pracy. Najlepiej analizować te dane za okres pełnego miesiąca kalendarzowego.

Efektywność jest jednak wskaźnikiem pośrednim, stosowanym do wstępnej oceny pracy serwisu. Stosuje się ten wskaźnik także wtedy, gdy nie ma możliwości obliczenia produktywności i wykorzystania. Jako normę poziomu efektywności serwisu przyjmuje się na ogół następujące wielkości dla:

  • serwisów mechanicznych: 75%-85%,
  • serwisów blacharsko-lakierniczych: 65%-80%,
  • serwisów oponiarskich (poza szczytem): 50%-65%.

Niski poziom efektywności serwisu świadczy o istnieniu problemu. Niestety, wskaźnik ten nie jest w stanie pokazać gdzie dokładnie leży problem – na hali czy w biurze serwisu. Trzeba znać serwis, zarządzać nim na co dzień, aby określić przyczynę niskiej efektywności. Dlatego w warsztatach pracujących na więcej niż jedną zmianę, w serwisach będących częścią dużej firmy motoryzacyjnej lub tam, gdzie wsparcie informatyczne zostało wdrożone, niezależnie od wielkości serwisu stosuje się analizy oparte na badaniu produktywności i wykorzystania.

Show Buttons
Hide Buttons