Ten tekst jest rozwinięciem informacji nt. szkolenia z maksymalizacji efektów edukacyjnych, którą zamieściliśmy w innym miejscu na naszej stronie www. Ale postanowiliśmy, po istotnym uzupełnieniu (szczególnie o drugą część, którą umieścimy tu niedługo), ulokować go również w części blogowej, gdyż zależy nam, by jak najwięcej osób się z nim zapoznało. Uważamy, że jest po prostu ważny, jeśli zależy Ci na bardziej świadomym i efektywniejszym rozwoju ludzi w firmie.

Wiele rzeczy, których się uczymy, a których nie stosujemy w praktyce, zapominamy. Także wiele potrzebnych projektów nieedukacyjnych rozpoczyna się, a potem umiera śmiercią naturalną, bo ktoś o nich zapomina, bo ktoś czegoś nie dopilnował…

A w szkoleniu… No cóż, nawet jeśli wdrażamy niektóre poznane rozwiązania, to często proces ten nie ma charakteru ciągłego, gdyż brakuje działań „podtrzymujących”… Nie mówiąc już o podjęciu jakiejś aktywności PRZED szkoleniem. Działań sprawiających, że pracownik już na początku procesu edukacji będzie odpowiednio nastawiony na przyszłe aktywne wdrażanie nabytych kompetencji.

Szefie…?

Pisaliśmy już o tym, ale przypomnijmy… Kto powinien się zająć dopilnowaniem, by kompetencje budowane na szkoleniach nie przepadały? Kto jest odpowiedzialny za rozwój ludzi? Za zwiększanie efektywności szkoleń? Oczywiście kierownik działu lub właściciel przedsiębiorstwa, bo to on (lub ona) odpowiada za wyniki zespołu. Coraz częściej wpływ na swój rozwój ma również pracownik, przed którym stoi perspektywa niejednej zmiany kompetencji, a nawet wykonywanego zawodu.

Tymczasem Ogólnopolskie Badanie Benchmarków Efektywności Szkoleń, jakie realizuje Polskie Stowarzyszenie Szkoleń i Doradztwa, pokazuje, że spośród wszystkich uczestników procesów szkoleniowych to właśnie bezpośredni przełożeni są NAJMNIEJ zaangażowani w edukację swoich ludzi! A trener oraz dział szkoleń? Owszem, oni biorą udział w części procesu edukacji, ale przecież nie przejmą obowiązków przełożonego! I wszystkiego nie dopilnują.

Proces zwiększania efektów szkoleń

Żeby było efektywniej, można i należy to zmienić. Powstaje tylko pytanie, co konkretnie miałby robić przełożony i członkowie jego zespołu, by zwiększać efektywność szkoleń? Odpowiedzią jest kilkanaście kroków procesu, który opracowaliśmy. O kilku przykładowych krokach piszę dalej.

Ważne jest to, że etapy naszego procesu nie obejmują tworzenia szkoleń, czyli tematyki badania potrzeb szkoleniowych i zaawansowanego projektowania szkoleń. Dlaczego? Ponieważ chodzi o to, co ma robić KIEROWNIK OPERACYJNY, a nie HR-owiec lub szkoleniowiec. To proces głównie dla szefa i jego ludzi, skoro to przede wszystkim oni są odpowiedzialni za rozwój kompetencji na co dzień. Inna sprawa, że dział szkoleń czy HR mogą i powinny monitorować, jak pracownicy radzą sobie z tym codziennym rozwijaniem kwalifikacji.

Skoro wiemy już, czego nasz proces nie obejmuje, to powiedzmy, co zawiera. Wielu praktyków wie, że działaniem kluczowym dla efektywności edukacji jest wdrożenie poszkoleniowe (czyli tzw. transfer wiedzy i umiejętności). I to prawda, ale jest to tylko jeden z elementów procesu, jaki przygotowaliśmy. Innym punktem do zrealizowania przez szefa i przez zespół jest analiza, jak najlepiej wykorzystać zbliżającą się edukację pod kątem celów firmy oraz celów rozwojowych pracownika. Kolejny element to odpowiednie zarządzanie materiałami szkoleniowymi (a można to robić jeszcze przed szkoleniem!). Następny punkt procesu to znalezienie uzupełniających metod edukacyjnych, które będzie można wykorzystać wewnętrznie już po szkoleniu „właściwym”. Inny etap to nabycie i wykorzystanie podstawowych umiejętności przekazywania kompetencji innym kolegom.

Składowych naszego procesu jest kilkanaście. Chętnie podzielimy się nimi na warsztatach z tej tematyki. Zapraszamy firmy, które chcą przeprowadzić je dla kierowników, HR-owców i osób odpowiedzialnych za szkolenia.

A w kolejnym wpisie będzie krótko o tym, co teoretycznie powinno KIEROWNIKOWI pomagać, a co często przeszkadza w mierzeniu efektów uzyskanych w procesie edukacji.

Napisz do nas, by dowiedzieć się więcej na temat zwiększenia efektywności szkoleń: info@motomarketing.

Show Buttons
Hide Buttons