To przewodnik przede wszystkim dla szefa, kierownika i właściciela firmy, który jest odpowiedzialny za rozwój swojego zespołu. Jego ludzie uczestniczą w różnych szkoleniach, a firma zapewniająca szkolenie nie jest w stanie w pełni kontrolować tego, czy i jak uczestnik kursu wykorzysta pozyskane kompetencje. To jest właśnie rola przełożonego, który w książce znajdzie cały proces. Proces, czyli kilkanaście konkretnych kroków (a może i dwadzieścia cztery!), by najlepiej spożytkować dostępne szkolenia, rozwijając swoich ludzi oraz wzmacniając firmę oraz markę.

Oczywiście książka przeznaczona jest również dla ludzi z działów HR. Oni bowiem organizują szkolenia i pomagają kierownikom oraz pracownikom.

Jak zwiększać efektywność szkoleń

Zobacz spis treści i kup książkę

Po co zwiększać efekty szkoleń?

Dlaczego temat zwiększania efektów szkoleń jest istotny? Trener prowadzący szkolenie ma w praktyce mały wpływ na zastosowanie w codziennej działalności firmy kompetencji przekazanych uczestnikom kursu (czyli na tzw. wdrożenie). Nie taka jest też jego rola. Nawet jeśli został zatrudniony po to, by w jakiś sposób pomagać we wdrożeniach poszkoleniowych. Właśnie, w literaturze mówi się dużo o wdrożeniach, które są bardzo istotnym elementem zwiększenia efektów edukacji. Ale przecież nie jedynym!

Ponadto z mojej praktyki w pracy i współpracy z firmami, które organizują oraz często opłacają edukację dla swoich partnerów (franczyzobiorców, współpracujących monterów lub hurtowni, a nawet dla własnych pracowników!), wynika, iż wdrożenia mające nastąpić po procesie edukacyjnym są ich piętą achillesową. Przykładem niech będą choćby szkolenia dotyczące obsługi klienta. Po ich zakończeniu uczestnicy nadal często nie stosują wielu standardów, technik czy rozwiązań, o których była mowa. Nawet jeśli niektóre z zaleceń zaczynają być wdrażane, to działania te nie mają charakteru ciągłego.

Jak więc zapewnić zwiększanie efektów szkoleń? Otóż pomóc należy kierownikom (i właścicielom firm), by oni sami byli w stanie długofalowo i trwale wykorzystywać pozyskane przez swoich ludzi kompetencje. Niezależnie od tego, jakie będą mieli wsparcie ze strony organizatorów czy trenera. I w pierwszej części książki piszę między innymi, dlaczego to właśnie kierownik jest odpowiedzialny za maksymalizację efektów edukacji.

Co nie, a co tak?

W tej książce NIE zajmę się za to tematyką planowania szkoleń dostosowanych do potrzeb biznesowych. To, w jaki sposób edukacja zostanie zaprojektowana, z zaangażowaniem których osób w organizacji, jest bez wątpienia fundamentem uzyskania oczekiwanego efektu biznesowego. W przygotowaniu szkoleń również kierownicy mają swój udział (wraz z ludźmi z HR, trenerami, uczestnikami i zarządem − te grupy tworzą tzw. kwintet szkoleniowy). Ale jest to temat już dość szeroko opisany w literaturze. Zaś ta książka jest przede wszystkim przewodnikiem dla szefa, który bardzo często „wkracza do akcji”, bazując na przygotowanym już kursie. Dlatego na potrzeby tego opracowania przyjmujemy, że forma i treść edukacji są już dostępne (etap opracowania mamy za sobą). Zaś szef, wraz z pracownikiem, mają jak najlepszy sposób wykorzystać potencjał tego projektu szkoleniowego.

O zwiększaniu efektów szkoleń pisał…

A ja, czyli autor książki, prowadziłem szkolenia, wprowadzałem je na rynek, organizowałem i sprzedawałem. Jestem autorem i wydawcą książek – poradników dla usługodawców. Od 2006 roku pracuję w obszarze w edukacji dorosłych. Tworzę kursy e-learningowe. W tracie swojej mojej zawodowej zajmowałem się również jakością usług, marketingiem i public relations oraz dziennikarstwem. Ukończyłem studia z zakresu zarządzania i marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi oraz nauczania na odległość. Między innymi dlatego, bazując na swoim doświadczeniu i wykształceniu, mogłem napisać tę książkę!

O zwiększaniu efektów szkoleń możesz poczytaj nieco więcej poniżej.

Maciej Matczak.

Show Buttons
Hide Buttons