sprzedaż, proces, komunikacja

=

Tylko doświadczeni eksperci

=

Z praktyką w biznesie oraz obsłudze klienta

=

Tysiące godzin szkoleń za nami

Sprzedaż / obsługa klienta / komunikacja

Szkolenie to możemy oczywiście przeprowadzić stacjonarnie lub online, ale mamy także wersję e-learningową. Kliknij tu, aby przejść do sklepu, a poniżej znajdziesz demo tego kursu.

W zależności od potrzeb zaproponujemy wybór odpowiednich zagadnień – poniżej przedstawiamy je od mniej do bardziej zaawansowanych. W realizowanym szkoleniu (sprzedaż / obsługa klienta / komunikacja) te tematy oczywiście dopasowane zostaną do tego, czy będzie ono dotyczyło komunikacji w firmie, czy sytuacji typowo sprzedażowych. Możemy także przećwiczyć z uczestnikami inne elementy.

 • Podstawy: co jest ważne w usługach a oczekiwania klientów

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna: dopasowanie się do rozmówcy

 • Cele, jakie stawiamy sobie przed komunikacją

 • Podstawowe techniki prowadzące do porozumienia lub zrealizowania sprzedaży, oparte o aktywne słuchanie i zadawanie pytań

 • Właściwa prezentacja rozwiązania / usługi / produktu, fakty a opinie

 • Rozmowa przez telefon
 • Sprzedaż dodatkowa
 • Obiekcje (w tym cenowe), sytuacje trudne i reklamacje

 • Domykanie sprzedaży

 • Tzw. typy klienta / rozmówcy

 • Wartości, którymi kieruje się klient / rozmówca i jakie to ma znaczenie dla dojścia do porozumienia w komunikacji / sprzedaży

 • Wywieranie wpływu, techniki perswazji na różnym poziomie zaawansowania

 • Asertywność i emocje w rozmowie oraz zarządzanie stresem

 • Wykorzystanie procesu decyzyjnego klienta

Proces obsługi klienta

W sprzedaży liczą się nie tylko techniki, ale również proces, przez jaki przechodzi klient podczas zamawiania oraz realizacji usług, a także sprzedaży towarów. Właściwie skonstruowany oraz realizowany przez pracowników proces, sam w sobie daje duże możliwości sprzedażowe. Zapewnia również jakość oraz satysfakcję klienta.

 • Rola procesu obsługi w usługach serwisowych

 • Co sprawia, że klient jest zadowolony?

 • Jak w naturalny sposób wykorzystać elementy procesu do sprzedaży?

 • Jak używać materiałów informacyjnych / promocyjnych w rozmowie z klientem?

 • Wypracowywanie standardów obsługi klienta: możemy to zrobić podczas szkolenia lub zrealizować jako oddzielną usługę!

Email

Telefon

+48 601 175 196

Show Buttons
Hide Buttons