Szkolenia menedżerskie

To ludzie wypracowują efekty. Doskonal kompetencje kierowników, by mogli skutecznie pracować ze swoimi zespołami!

Po co szkolenia menedżerskie?

Firmy produkcyjne i usługowe mają wpisane w swoje DNA doskonalenie procesów, aby były efektywne i konkurencyjne. To jednak nie wystarczy. W usługach czy w działaniach wymagających pewnej kreatywności uważa się nawet, że z dwojga złego lepiej mieć gorszy proces niż nieodpowiednich ludzi. Efekty wypracowuje właśnie ten zespół pracowników i ich przełożony.

Proponujemy więc szkolenia dla kadry menedżerskiej każdego szczebla: dla mistrzów, brygadzistów, liderów, koordynatorów, kierowników, dyrektorów i właścicieli firm. Przełożeni, którzy często nie odebrali wykształcenia z zakresu zarządzania ludźmi, albo nie mają (dobrego) doświadczenia w tym zakresie, zyskają okazję uzupełnienia bądź podwyższenia kompetencji. Szkolenia to również świetna okazja do wymiany doświadczeń i wypracowywania nowych standardów zachowań.

Podstawowe moduły szkolenia mogą być następujące, a opis celów, jaki im przyświecają, znajdziesz na samym końcu strony:

Co konkretnie? Przykładowe zagadnienia do realizacji na szkoleniu menedżerskim:

 

=

Jak zarządzam? Przegląd i rozwój kompetencji menedżerskich

=

Rola kierownika, informowanie i komunikacja z zespołem

=

Zarządzanie przez cele i przez zadania

=

Delegowanie

=

Style kierowania: elastyczny menedżer to skuteczny menedżer; egzekwowanie realizacji zadań

=

Prowadzenie spotkań z zespołem i rozmowy indywidualne z pracownikami

=

Motywowanie pozafinansowe: budowanie pozycji przywódcy zespołu

=

Zarządzanie zmianą i motywowanie zespołu w sytuacji zmiany

=

Współpraca i kreatywność w zespole

=

Asertywność w pracy menedżera

=

Zarządzanie emocjami i radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych

=

Zarządzanie konfliktem, rozwiązywanie problemów

=

Twórcze myślenie

=

Stymulowanie rozwoju i budowanie automotywacji pracowników

=

Integracja i budowanie zespołu

=

Rekrutacja: jak pozyskać dobrego pracownika do firmy

=

Różne aspekty komunikacji

Więcej o podstawowych celach modułów szkolenia

Stawiam cele i zadania: planuję!

Podstawowym celem tego modułu szkoleniowego jest rozwinięcie umiejętności świadomego zarządzania przez cele i zadania, formułowania celów oraz planowania działań zmierzających do ich realizacji.

Deleguję, monitoruję, egzekwuję: Kieruję!

Podstawowym celem tego modułu szkoleniowego jest rozwinięcie umiejętności przełożonych w prowadzeniu rozmów z pracownikami w procesie zarządzania.

Dopinguję na co dzień: motywuję!

Podstawowym celem tego modułu szkoleniowego jest rozwinięcie umiejętności menedżerskich w zakresie motywowania pracowników podczas ich codziennej pracy. Każda rozmowa z podwładnym i każde zebranie jest okazją do podniesienia zaangażowania pracownika.

Rozwiązuję problemy i decyduję: zmieniam!

Podstawowym celem tego modułu szkoleniowego jest rozwój umiejętności w zakresie analizy problemów, poszukiwania ich źródeł i rozwiązań oraz podejmowania decyzji dla wsparcia realizacji celów firmy.

Email

Telefon

+48 601 175 196

Show Buttons
Hide Buttons