JAK maksymalizować EFEKTY SZKOLEŃ?

Szkolenie to nie koniec, ba, nawet nie początek zwiększania kompetencji. Zaangażuj w ten proces kierowników operacyjnych!

r

"Efektywność szkoleń" dla kierowników!

Uwaga! Właśnie teraz prowadzimy ograniczony w czasie projekt edukacyjny. Jeśli pracujesz ze sprzedawcami lub warsztatami, skontaktuj się, aby wziąć udział!

Po co szkolić ludzi? Przecież szkolenia nie działają!

Chcemy, by ludzie w branży usługowej rozwijali się i aby ten rozwój był jak najbardziej efektywny. chodzi o to, by wykorzystać jak najwięcej kompetencji nabytych podczas różnych form edukacji (szkoleń).

Tymczasem zapominamy wiele rzeczy, których się uczymy, a których nie stosujemy w praktyce. Nawet jeśli wdrażamy niektóre poznane rozwiązania lub techniki, to często proces ten nie ma charakteru ciągłego, szczególnie gdy brakuje działań „podtrzymujących”… Nie mówiąc już o podjęciu aktywności PRZED szkoleniem.

SPRAWDŹ NASZĄ KSIĄŻKĘ NA TEN TEMAT!

Czy jest tu kierownik?

Kto jest odpowiedzialny za maksymalizację efektów szkoleń u pracowników lub szerzej – za rozwój ludzi? Oczywiście kierownik działu lub właściciel małego przedsiębiorstwa, bo to on (lub ona) odpowiada za wyniki zespołu. Coraz częściej wpływ na swój rozwój ma również pracownik. Ma on bowiem przed sobą niejedną zmianę kompetencji, a nawet i wykonywanego zawodu. Z kolei trener oraz dział szkoleń biorą udział w (mniejszej lub większej) części procesu edukacji, ale przecież nie przejmą codziennych obowiązków przełożonego!

Tyle teoria, a jak wygląda praktyka? Ogólnopolskie Badanie Benchmarków Efektywności Szkoleń, jakie realizuje Polskie Stowarzyszenie Szkoleń i Doradztwa, pokazuje… ciekawostkę. Otóż spośród wszystkich uczestników procesów szkoleniowych to właśnie bezpośredni przełożeni są NAJMNIEJ zaangażowani w edukację swoich ludzi!

A skoro niektórzy kierownicy się nie angażują, to nic dziwnego, że niekiedy nabierają przekonania, iż szkolenia nic nie dają…

Jesteśmy przekonani, że to kierownikowi (również pracownikowi) należy szczególnie pomóc, by był w stanie utrwalać efekty edukacji swoich ludzi i wykorzystywać je dla rozwoju firmy.

Proces!

Co konkretnie miałby więc robić przełożony i członkowie jego zespołu, by maksymalizować efekty szkoleń? W czasie naszego szkolenia przechodzimy krok po kroku przez opracowany przez nas proces. Pokazujemy działania do podjęcia zarówno przez kierownika, jak pracownika, tak przed szkoleniem, w trakcie, jak i po. Podstawowych kroków procesu jest kilkanaście, a w ramach tych etapów mamy szereg aktywności do wykonania.

Zagadnienia tego konkretnego szkolenia nie obejmują badania potrzeb szkoleniowych czy zaawansowanego projektowania szkoleń. (choć oczywiście na życzenie możemy zrealizować i taką tematykę). Dlaczego? Ponieważ nasze warsztaty z maksymalizowania efektów szkoleń są przeznaczone dla kierowników operacyjnych (choć zdecydowanie będą przydatne również dla działów HR / szkoleniowych).

Nasze szkolenie daje menedżerom narzędzie do wykorzystania w ich codziennej pracy, niepolegającej przecież na projektowaniu edukacji. Zakładamy tu, że formy i tematy szkoleniowe przygotowane przez dział HR są właściwe, a my skupiamy się na maksymalizacji efektów tej edukacji przez kierowników operacyjnych / liniowych.

  • Spraw, by kierownicy poczuli się jeszcze bardziej odpowiedzialni za rozwój swoich ludzi
  • Niech działania szkoleniowe będą skuteczniejsze
  • Pozwól Twojej Firmie osiągnąć przewagę konkurencyjną

Szkolenie to możemy oczywiście przeprowadzić stacjonarnie lub online, ale mamy także wersję e-learningową. Kliknij tu, aby przejść do sklepu, a poniżej znajdziesz demo tego kursu.

Przykładowe zagadnienia maksymalizacji efektów szkoleń, które ćwiczymy na warsztatach:

=

W jakim celu w ogóle się szkolić, czyli co możemy osiągnąć dzięki szkoleniu? Jakie kompetencje rozwijać?

=

Jak dobierać metody szkoleniowe do tego celu (są naprawdę różne!). I co to w ogóle znaczy "szkolenie"?

=

Kto i w jakim stopniu jest odpowiedzialny za rozwój pracownika?

=

Jak mierzyć zmianę kompetencji u swoich ludzi?

=

Kluczowa część szkolenia: bazując na naszym know-how, proponujemy wspólną pracę nad procesem zwiększania efektywności szkoleń: przed szkoleniem i po nim. Wdrożenie poszkoleniowe jest tylko jednym z elementów tego procesu. Inne punkty to m.in. potwierdzenie przez kierownika celów, jakie pracownik może zrealizować na szkoleniu. Odpowiednie zarządzanie materiałami (jeszcze przed szkoleniem!). Znalezienie odpowiednich uzupełniających metod szkoleniowych, które będzie można wykorzystać wewnętrznie już po szkoleniu "właściwym". Nabycie przez uczestników podstawowych, acz kluczowych umiejętności przekazywania kompetencji innym. Punktów naszego procesu jest kilkanaście: reszta na szkoleniu!

=

W wersji rozszerzonej możemy dostarczyć uczestnikom elementy kompetencji trenera wewnętrznego, a nawet podstawy coachingu

=

Jednym z punktów szkolenia może być przekazanie uczestnikom podstawowych metod szacowania efektywności szkoleń. Takich, które może zastosować nawet osoba na co dzień niezajmująca się kontrolingiem HR

Email

Telefon

+48 601 175 196

Show Buttons
Hide Buttons