O nas

Wierzymy w rozwój ludzi.

Działamy od dawna w branży.

W skrócie

Nie lubimy się chwalić, ale o paru faktach chcemy powiedzieć.

Wprowadziliśmy jako pierwsi szkolenia z marketingu usług serwisowych oraz ogólnodostępne szkolenia z rentowności serwisu. Realizowaliśmy je nie tylko jako zamknięte, ale również w formule otwartej, więc kto chciał, mógł zapoznać się z tą wiedzą.

Edukujemy również na odległość stosując różne narzędzia e-learningowe.

Jako pierwsi i chyba do tej pory jedyni wydaliśmy wiele książek dla branży serwisowania samochodów. Publikacje te omawiają zagadnienia związane z marketingiem, sprzedażą, organizacją serwisu oraz prawem w relacjach z klientami. Mamy nawet komiks! Dużą część książek wydaliśmy w nowatorski sposób, finansując je z reklam i dostarczając za darmo (dzięki reklamodawcom!) do połowy warsztatów samochodowych w Polsce. Kto jeszcze zapewnił tak szeroką i dostępną edukację dla branży?

Realizowaliśmy szkolenia i doradztwo dla większości importerów samochodów osobowych w Polsce, a także dla zdecydowanej większości sieci serwisowych.

Ludzie – wieloletni partnerzy…

Stawiamy na stałą ekipę.

Założyciel Motomarketing.pl, Maciej Matczak zajmuje się m.in. specyfiką usług oraz jakością procesu obsługi. Wdrażał usługi posprzedażne w koncernie motoryzacyjnym. Ma doświadczenie w prowadzeniu i projektowaniu szkoleń, w HR i koordynacji prac zespołu. Opracował proces maksymalizacji efektów szkoleń dla kierowników. Poza tym ma duże doświadczenie w marketingu usług, B2B i PR, dziennikarstwie, wydawaniu książek, w tym w custom publishingu, jak również w obszarze automatyzacji procesów biznesowych. Jest również autorem książek i artykułów w prasie branżowej oraz absolwentem studiów z marketingu i zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, a także e-learningu / kształcenia na odległość.

Nasz główny trener szkoleń miękkich ma dwudziestoletnie doświadczenie trenerskie. Wcześniej prowadził własną działalność gospodarczą w obszarze usług. Szkolił z zakresu sprzedaży, wywierania wpływu, perswazji, komunikacji, negocjacji, prezentacji, autoprezentacji oraz prowadzenia szkoleń.

Współpracujemy również na stałe z innymi doświadczonymi trenerami sprzedaży / obsługi klienta oraz szeroko rozumianej tematyki HR, rozwoju kierowników i rozwoju osobistego.

Od wielu lat na co dzień pracujemy także z trenerem i konsultantem unikalnych kompetencji dotyczących efektywności oraz rentowności usług.

Kolejny nasz szkoleniowiec to radca prawny specjalizujący się w tematyce praw klientów oraz usługodawców. Partner w dużej kancelarii prawnej i weteran szkoleń z dziedziny rękojmi i gwarancji w serwisach i salonach samochodowych.

… oraz stali współpracownicy

W szkoleniach dotyczących elementów grafiki i identyfikacji wizualnej firmy wspiera nas doświadczona specjalistka w tej dziedzinie. Prawo pracy czy relacje z ubezpieczeniami to z kolei tematyka dla wyspecjalizowanych prawników. Wiedzę nt. wykorzystania mediów społecznościowych zapewni ekspert w zakresie public relations i digital marketingu, który współtworzył pierwszą polską agencję PR wyspecjalizowaną w obsłudze producentów i dystrybutorów części samochodowych.

Otwieramy się na nowe możliwości. W ramach danego projektu możemy zaprosić do współpracy innych szkoleniowców z różnych dziedzin oraz edukatorów specjalizujących się w nowoczesnych metodach nauczania.

Nasza misja

Wierzymy w rozwój kompetencji. Jesteśmy jego fanami. Mamy doświadczenia w motoryzacji, więc chcemy rozwijać ludzi z branży. Zależy nam, by byli jak najlepsi, także dlatego, aby rentowność w motoryzacji była na jak najwyższym poziomie.

Firma, usługa oraz obsługa klienta to obszary, gdzie człowiek spotyka się człowiekiem. Owszem, coraz więcej usług oraz część relacji międzyludzkich podlegać będzie digitalizacji oraz automatyzacji. Pozostaną jednak i takie dziedziny (oraz rozwiną się nowe), gdzie kontakt z drugą osobą będzie kluczowy. Bo to robi różnicę.

Aby nadążyć za tą nową rzeczywistością, powinniśmy uczyć się regularnie, aktualizować szybko starzejące się kompetencje oraz rozwijać w sobie umiejętności współpracy, rozwiązywania problemów, krytyczne myślenie oraz kreatywność. A także aktualizować wiedzę i umiejętności sprzedażowe, komunikacyjne, prawne, biznesowe, menedżerskie i specjalistyczne.

Powinniśmy również budować w sobie chęci i kompetencje przekazywania innym naszych umiejętności. Także w ten sposób możemy pomóc rozwijać się współpracownikom!

Dofinansowanie z funduszy unijnych

Projekt finansowany z funduszy unii Europejskiej. Tytuł projektu: „Wsparcie na tzw. kapitał obrotowy dla firmy Motomarketing.pl Maciej Matczak”. Dofinansowanie przeznaczone na finansowanie kosztów kapitału obrotowego oraz bieżącej działalności w związku z pandemią koronawirusa. IP RPO WŁ przyznał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (współfinansowanie UE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 23.535,33 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 23.535,33 zł (beneficjent nie wnosi wkładu własnego). Umowa o dofinansowanie Projektu numer RPLD.02.03.01-10-5751/20-00.

UE

Email

Telefon

+48 601 175 196

Show Buttons
Hide Buttons