Zarządzanie, rentowność, wynagrodzenia w serwisie

Dla zarządzających mniejszymi i większymi warsztatami samochodowymi.

Podstawowe informacje

Jednym z celów naszego szkolenia jest poznanie zagadnień ekonomicznych mających wpływ na poziom rentowności warsztatu. Dowiemy się więc m.in., w jaki sposób obliczyć koszt roboczogodziny, dokonać analizy kosztów. Na tej podstawie będziemy w stanie określić rzetelną stawkę za prace warsztatowe.

Opanujemy podstawowe zasady interpretacji danych zawartych w dokumentach księgowych. Dowiemy się również, jak stwierdzić, kiedy w skali miesiąca serwis zarobi na swoje koszty i zacznie przynosić zysk. A także czy dysponuje odpowiednią liczbą pracowników do osiągania rentowności na założonym poziomie.

Omówimy również kwestie związane z operacyjnym zarządzaniem serwisem, w tym spotkania, planowanie celów, realizację budżetu, organizację pracy itp.

Szkolenie może być przeznaczone dla serwisów mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych. Dla prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość.

Przykładowe zagadnienia przedstawiamy obok w punktach.

Systemy wynagrodzeń w warsztacie

Oprócz zagadnień związanych z zarządzaniem serwisem oferujemy także moduł szkoleniowy dotyczący systemów wynagrodzeń. Może on stanowić część szkolenia z zarządzania serwisem / rentowności lub szkolenia menedżerskiego dla szefów serwisów / osób zarządzających.

Zagadnienia, jakie poruszamy w tym module to m.in.:

  • Czynniki wpływające na stabilność zatrudnienia (warunki pracy, sposób zarządzania serwisem, organizacja pracy)
  • Czynniki mające wpływ na wynagrodzenia, w tym (analiza czasu pracy, absencja chorobowa i urlopy na żądanie, popyt na usługi, kondycja finansowa firmy)
  • Kodeks pracy a realia serwisowe
  • Wynagradzanie za wykonaną pracę, w tym analiza efektywności, analiza wskaźnikowa, ocena jakości wykonywanej pracy
  • Najgorsze i najlepsze systemy wynagrodzeń – rzeczywiste przykłady

 

 

Przykładowe zagadnienia ze szkolenia zarządzania serwisem / rentowności

=

Wstęp do analizy kosztów; podział kosztów

=

Zakładowy plan kont

=

Koszt roboczogodziny a stawka za roboczogodzinę

=

Próg rentowności, czyli kiedy warsztat zaczyna przynosić zysk

=

Wskaźniki pracy serwisu: produktywność, efektywność, wykorzystanie i inne

=

Pozostałe zagadnienia. Struktury organizacyjne, planowanie pracy serwisu i planowanie napraw, rola szefa serwisu, stanowiska pracy a kompetencje pracowników, współpraca z magazynem części zamiennych

Email

Telefon

+48 601 175 196

Show Buttons
Hide Buttons