nauczanie na odległość /
e-learning

Różne formy: webinary, szkolenia online, nagrania, interaktywne kursy

 

szkolenia online, webinary, nagrania

Już dużo wcześniej przed atakiem koronawirusa budowaliśmy swoje kompetencje do nauczania na odległość. Dlatego możemy zaproponować różne formy edukacji: szkolenia online dla kilku- lub kilkunastoosobowych grup szkoleniowych (a nawet pojedynczych osób) lub webinary dla dowolnej liczby uczestników. Mamy też inne formy, o których piszemy niżej. Możemy zrealizować zagadnienia z zakładki Szkolenia lub wg Państwa potrzeb, a poniżej przedstawiamy przykładowe tematy webinarów lub szkoleń online:

 • Zarządzanie serwisem w kryzysie

 • Rękojmia i gwarancja w sprzedaży i usługach / klient w serwisie – prawa klienta (konsumenta i firmy) oraz usługodawcy i sprzedawcy

 • Działania cenowe w działalności serwisu: pod kątem organizacji i rentowności, marketingu usług oraz negocjacji z klientem

 • Wybrane zagadnienia sprzedaży oraz procesu obsługi

 • Podstawy marketingu usług

 • Prawo pracy

 • Maksymalizacja efektów szkoleń dla kierowników

 • Podstawowe techniki skutecznego przekazywania kompetencji współpracownikom

Kursy e-learningowe

Oferujemy przygotowanie kursów e-learningowych (do realizacji przez uczestników w dowolnym momencie) także w postaci:

 • Nagrań wideo, filmów animowanych, audio lub screencastów

 • Innych form (interaktywnych kursów), ciekawych, niepolegających tylko na czytaniu prezentacji, zawierających elementy angażujące użytkownika, stworzonych zgodnie z metodologią nauczania, np. w oprogramowaniu Articulate Storyline

 • Możemy wykonać kursy bazujące na know-how Motomarketing.pl, ale także na materiałach dostarczonych przez Państwa
 • Formaty kursów są standardowe i możliwe do umieszczenia na platformach e-learningowych (systemach LMS)

 • Wiele formatów kursów umożliwia naukę na urządzeniach mobilnych (np. wykonanych w Articulate Rise)

 • W zależności do zastosowanego narzędzia, możliwe jest bardzo szybkie przygotowanie kursu

Zobacz demo naszych kursów e-learningowych! Klikaj poniżej.

Różne aspekty szkoleń na odległość

Kilka zagadnień związanych z organizacją szkoleń e-learningowych w różnych formach:

 •  Platforma do webinaru, jego organizacja i wsparcie są do omówienia w bezpośredniej rozmowie

 • Szkolenie online jest przeznaczone dla standardowej grupy szkoleniowej (kilkanaście osób), a w webinarze może wziąć udział dowolna liczba osób

 • Szkolenie online ma kilka sesji o czasie trwania 1-2 godziny (odpowiednik jednego dnia) lub dowolną, większą liczbę sesji (więcej dni).

 • Szkolenie online i webinar niekoniecznie muszą zamknąć się w jednym dniu (możliwe jest np. zorganizowanie dodatkowej sesji w jakiś czas po szkoleniu „podstawowym”); zajęcia są elastyczne, a uczestnicy mogą wykonywać prace domowe pomiędzy zajęciami

 • Konstrukcja szkolenia (szczególnie gdy celem edukacji jest przekazanie umiejętności, jak np. podczas szkoleń sprzedażowych) jest zdecydowanie bardziej interaktywna, choć oczywiście w webinarze również stosujemy elementy aktywizujące uczestników

 • Szkolenie online oraz webinar mogą być również uzupełnieniem warsztatów stacjonarnych. Takim uzupełnieniem może być również e-learningowy interaktywny moduł szkoleniowy

 • Szkolenie online zostanie przygotowane tak, aby uczestnicy mogli pracować w grupach, podobnie jak podczas szkolenia stacjonarnego. Zastosujemy również inne ćwiczenia oraz elementy aktywizujące, a szkolenie absolutnie nie będzie wykładem

 • Bardziej osiągalna finansowo dla Klienta staje się praca trenera / konsultanta z  jednym uczestnikiem szkolenia. Możliwe są indywidualne sesje i nie ma potrzeby dojazdu. Edukacja może być więc lepiej dopasowana do potrzeb konkretnych uczestników

Email

Telefon

+48 601 175 196

Show Buttons
Hide Buttons